Manteniment dels equips

Descalcificadors

El consumible dels descalcificadors per al seu funcionament és l’aportació de sal específica per al tractament d’aigua, la qual acostuma a trobar-se en formats de sacs de 25 kg. de sal en “peladilla” o “tableta” o bé en blocs compactes. Des d’Hidrosiral recomanem que sigui d’una certa qualitat, per a garantir un bon manteniment del dipòsit de la sal del descalcificador i del mateix equip. Hidrospiral el pot assessorar sobre la sal més adient per al seu descalcificador així com també li pot facilitar el seu subministrament.

Així mateix, Hidrospiral efectua revisions anuals dels seus descalcificadors consistents en:

  • Anàlisi de la duresa de l’aigua de sortida de l’equip, per a comprovar-ne el bon funcionament.

  • Anàlisi de la duresa d’entrada de l’aigua, per a reprogramar o mantenir la programació de l’equips, segons criteris d’eficiència de tot el sistema. Canvi de la malla filtrant del prefiltre de sediments i comprovació del bon estat del prefiltre de sediments.

  • Comprovació del bon funcionament del descalcificador, a nivell de programador i de vàlvula d’aspiració de la salmorra.

  • Revisió i neteja del dipòsit de la sal i si fos necessari, el seu emplenat.

Equips d’osmosi

Els equips d’Osmosi necessiten un manteniment anual consistent en:

  • Medició del nivell de TDS de l’aigua d’entrada i de sortida de l’equip.

  • Canvi del prefiltre i del postfiltre dels equips

  • Valoració de l’estat de la membrana i de la producció de l’equip.

  • Comprovació del bon funcionament de tot el sistema.

Hidrospiral realitza el manteniment dels equips instal·lats, amb la qual cosa vostè estarà sempre ben atès quant a l’aigua que beu.

Activadors

Els activadors d’aigua que Hidrospiral instal·la no necessiten cap manteniment.

Filtres

En funció dels equips i de les necessitats concretes de la instal·lació, Hidrospiral proposa i efectua manteniments dels equips de filtració instal·lats. No dubti a consultar-nos sobre les seves necessitats.