Instal·lació

En funció del diagnosi efectuat, i amb la conformitat del nostre client, Hidrospiral efectua la instal·lació dels equips, els quals consten d’uns paràmetres bàsics d’instal·lació:

  • Els descalcificadors s’instal·len juntament amb una prefiltració de sediments d’un micratge mínim de 50 micres, per a protegir els mecanismes de la vàlvula i les resines internes dels equips. Així mateix, tots els equips duen incorporat un by-pass mesclador per a la duresa residual. Una connexió al desaigüe i la instal·lació d’un by-pass amb tres claus de pas són necessaris per al correcte funcionament i manteniment dels equips.

  • Per a instal·lacions industrials, efectuem estudis personalitzats i en funció dels requeriments necessaris, instal·lem els accessoris adequats (grups de pressió, dipòsits acumuladors, dosificadors, etc.).

  • En el cas dels equips d’osmosi domèstics, només un espai disponible que acostuma a ser sota la pica de la cuina (i si no és aquest, en busquem un altre) facilita el lloc i els paràmetres de la instal·lació. Per a omosis industrials o comercials, fem estudis en funció de les necessitats concretes.

  • Per als activadors d’aigua per a cabal continu, un by-pass amb tres claus en la línia principal d’aigua és el requeriment necessari. En el cas dels Esencial emo, no hi ha cap instal·lació necessària.

En qualsevol cas, pressupostem les nostres instal·lacions amb materials que concordin amb la instal·lació ja existent, sempre sota criteris de durabilitat i bon funcionament de tot el sistema.