Diagnosi

Ens adaptem a les necessitats de cada client i busquem la solució més adient, eficient i efectiva per a millorar la seva aigua, sigui quin sigui el tractament necessari:

  • Per als descalcificadors: efectuem una medició de la duresa de l’aigua, un càlcul del model ideal en funció dels punts d’aigua a cobrir, el cabal punta necessari i el consum/dia real o estimat. Valorem paràmetres com la pressió disponible, l’alçada a superar, el diàmetre de la canonada principal i les condicions d’instal·lació.

  • Per als equips d’osmosi: efectuem una medició del total de TDS (sòlids dissolts) que porta l’aigua, valorem l’espai disponible, la pressió d’entrada i el consum per dia de mitjana.

  • Per als activadors: en el cas de cabal continu, efectuem una valoració del lloc ideal per a la seva instal·lació; i quant als harmonitzadors energètics, els podem suministrar directament o bé afegir·los als pressupostos dels equips d’osmosi.

  • Per a la filtració: en funció de si es tracta d’aigua de pou o de xarxa, gestionem i facilitem una anàlisi concreta de l’aigua per tractar, en molts casos segons els paràmetres del RD 140/2003 de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua per a consum humà, i segons siguin els resultats de l’analítica, es proposa el tractament més adient.

En tots els casos, oferim una atenció personalitzada.
Si així ho desitja, li oferim el manteniment dels equips.
Diagnosi del tractament, la instal·lació necessària, la ubicació i el model adients sense compromís.
Ens ajustem a les seves necessitats i capacitats, l’informem i l’assessorem de la relació qualitat-preu dels equips que proposem.