L'osmosi inversa

Els equips d’osmosi inversa serveixen per obtenir aigua per a cuinar i beure i també per aplicacions industrials on es necessita aigua de baix contingut en sòlids dissolts.

L’osmosi inversa és un sitema que actua sobre les substàncies que l’aigua transporta.

Mitjançant una membrana semipermeable, un equip d’osmosi redueix al voltant del 90-95% del total de sòlids dissolts (TDS) que duu l’aigua.

Un equip d’osmosi inversa suposa una sèrie d’avantatges de caire econòmic, de qualitat de vida i mediambiental.

Avui dia, és el sistema més eficaç i segur de netejar un aigua de les traces de contaminants, metalls pesants, nitrats, sulfats, terbolesa, etc. que pot portar una determinada aigua.

Evidentment, no tots els components d’una aigua són nocius, però amb l’osmosi inversa ens assegurem una qualitat d’aigua excel·lent, de baixa mineralització, lliure de males olors o sabors i que no ha estat emmagatzemada ni transportada en segons quines condicions de llum i temperatura.

Avantatges dels equips d’osmosi

Estalvi econòmic

Si ho comparem amb el cost continuat de comprar aigua embotellada, un equip d’osmosi s’amortitza sempre molt abans que s’esgoti la seva vida útil (segons el consum d’aigua i el model escollit) sense considerar, a més, els següents avantatges:

Qualitat de vida i ecologia:

Deixem de comprar i carregar ampolles i garrafes d’aigua. Deixem de generar residus i contribuïm a reduir la seva fabricació i el seu transport.

Osmosi Domèstica