Filtració

Hidrospiral busca la solució més real i efectiva segons sigui la problemàtica de l’aigua a tractar.

Solucionem problemes concrets d’aigües no potables, com aquelles provinents de pous.

Facilitem solucions en forma de filtres que redueixen els excessos de sediments, nitrats, sulfats o ferro que pugui contenir un aigua. Així mateix, podem tractar l’aigua reduint el seu contingut de clor, mitjançant decloradors automàtics.

Per filtrar sediments: els filtres de material ceràmic amb rentat automàtic són els més eficients.

Per treure nitrats: filtres desnitrificadors amb rentat volumètric.

Per ferro en solució, els mateixos descalcificadors ho poden filtrar, i si és ferro en suspensió, cal un filtre amb material ceràmic.

I per a qualsevol altra problemàtica de l’aigua a tractar, deixi que l’assessorem.