Activació

activador vitalitzador

Què és l´activació a l´aigua?

Oferim un tractament que actua sobre l´aigua, independentment de les substàncies o els components que pugui portar.
De fet, l´activació se centra sobre la pròpia naturalesa de l´aigua, considerant-la com un líquid viu que interactua per allà on passa tant a nivell fisicoquímic com a nivell vibracional i energètic.
És fàcil adonar-se que la manera com tractem l´aigua no és precisament la més adequada per què es pugui mantenir viva.
A més, som aigua, el nostre cos i curiosament també la superfície del planeta, és en un 70%, aigua. L´aigua flueix i es mou per tot arreu, i és el mitjà per on transcorre la vida, essent fonamental en processos tan importants com la transferència d´informació entre cèl.lules.
Però l´aigua que bevem i amb què cuinem, o amb què ens dutxem, rentem, reguem i alimentem els nostres animals; o la que fem servir per elaborar productes alimentaris, sanitaris, medicinals, cosmètics… o bé la que utilitzem en els processos industrials, és un aigua que ha perdut la vitalitat del lliure fluir en la natura.
Pensem un moment: poc després de passar pels rierols d´alta muntanya, aturem l´aigua en pantans, obligant-la a una sobrexposició a la llum solar, alterant la temperatura i la velocitat naturals del corrent del riu. Tot seguit, la fem passar per canonades llises i fosques, aplicant-li pressió. Més tard, arriba a plantes depuradores, on la tornem a aturar per afegir-li productes químics. Per últim, li tornem a aplicar pressió per què arribi als habitatges i a les indústries. Per tant, quan obrim l´aixeta de casa, l´aigua que ens arriba és una aigua potable (evidentment ho ha de ser per no enverinar-nos), però també és un aigua que ha perdut pel camí tota la seva vitalitat.
L´activació de l´aigua retorna a l´aigua la seva memòria, la seva freqüència i el seu nivell vibracional originals.

Com actua l´activació de l´aigua?

Amb l´activació de l´aigua, facilitem que l´aigua retrobi l´estructura molecular original.
La forma sosté la freqüència.
Amb unes formes determinades, uns materials nobles i la freqüència justa, un activador es converteix en un espai amable per a l´aigua.
L´aigua activada actua sobre el cos físic, emocional, energètic i mental.
Podem activar l´aigua per cabals en continu amb l’Emo, un aparell fet d´acer inoxidable, plaques d´or i cristalls de quars. Sense cap manteniment, l´Emo sosté una freqüència alta, i en la interacció amb l´aigua, aquesta retroba la memòria original.
L´Esencial Emo, un suport d´acer inoxidable i cristalls de quars, actua sobre l’aigua de dins d´una ampolla, sobre aliments i sobre l´alineació energètica dels éssers vius.